Mustafa Kemal Mahallesi Barış Sitesi 2104. Sk. No:1 Çankaya / Ankara      0 312 285 88 67 - 0 312 285 53 29      im-kon@hotmail.com                                        14 NİSAN'DAKİ ATO SEÇİMLERİYLE İLGİLİ İMKON'UN TANITIM VİDEOSU

 

İMKON 3.OLAĞAN GENEL KURUL YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

İmkon

İMKON 3. OLAĞAN GENEL KURUL, GENEL BAŞKAN KONUŞMA METNİNİN ÖZETİ

 

Değerli protokol, ülkemizin dört bir yanından gelen müteahhitlik sektörünün değerli delegasyonu, kıymetli meslektaşlarım, değerli basın mensupları, Konfederasyonumuzun 3. Olağan Genel Kurulu’na bizleri yalnız bırakmayarak geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoşgeldiniz.

 

Kıymetli Hazirun, sektör büyük, sorunlar çok, zaman az. Öncelikle inşaat sektörünün Edirne’den Van’a kadar gerek özel sektör, gerek kamu müteahhitlerimizin yaşadığı sorunlara vakıf olduğumu bilmenizi istiyorum. Kısaca genel bir değerlendirme yaptıktan sonra çok sorunumuz olmasına rağmen; ancak öncelikli 5 maddeyi ifade etmek istiyorum.

 

17/25/2013 tarihinden bugüne ülkemizin üzerindeki estirilmeye çalışılan kara bulutlar ve bugüne kadar 5-6 tane önemli genel ve büyük seçimlerden geçmemiz, bunun yanında Müteahhitlik Hizmet Kanunu olmamasından kaynaklı, önüne gelen kişinin müteahhit olması, plansız, imar rantına dayalı konut üretimi, başta TOKİ ve kamu kuruluşlarının kamu gücüne dayalı rekabetten uzak, aşırı konut üretimleri inşaat/konut sektörü 1995-2005 aralığında ortalama 500 bin konut üretirken; yukarıda saydığımız sebeplerden dolayı bu rakam % 300 artarak, 2016 -2017’de ortalama 1 milyon 500 bin konut üretimine dayanmış, sektörün geleceği açısından sürdürülebilirlik riski oluşturmuştur.

 

 Bunun yanında sektörün sahipsizliği, sektörle ilgili yapılan yasal düzenlemelerde inşaat sektör temsilcileri dışarıda tutularak, lobi faaliyeti güçlü olan diğer sektör paydaşlarının menfaatlerine göre yapılan düzenlemeler de sektörü ileri değil; daha da geri getirmiştir. Onun için müteahhitlik sektörünü düzenleyen, disiplinize eden, çalışma usul ve esaslarını belirleyen, kamunun sektörle ilgili yapacağı yasal düzenlemelerde muhatap alacağı bir kurum, kuruluş olabilecek Müteahhitlik Hizmet Kanununun bir an önce inşaat sektör temsilcileri ile birlikte çıkartılması acilen gerekmektedir.  

 

1- Son 1 yıldır kilogram fiyatı 1.45 TL’den yaklaşık 3 TL’ye yükselen demir çelik ürünleri müteahhitlik sektörünün adeta belini bükmüştür. Bununla birlikte inşaat sektöründe kullanılan malzemelere gelen zamların % 50’yi aşması; piyasanın ve satışların da durgun olduğu inşaat sektörüne büyük bir darbe vurmuştur.

 

İlgili bakanlarımıza ve başbakanımıza özellikle demir/çelik fiyatlarındaki aşırı yükselişi defalarca arz etmemize rağmen malesef çözüm bulunamamış; inşaat sektörünün kaderi adeta 20 civarında demir çelik entegre tesis sahiplerinin insafına terk edilmiştir.

 

Türkiye’de istihdam ve ekonominin % 25’ini sırtlayan inşaat sektörü sahipsiz bırakılmıştır. Özellikle kamuda iş yapan meslektaşlarımızın demirde % 100’e yakın; diğer malzemelerde de %50’ye yakın fiyat artışlarına karşında; hükümet duyarsız kalmış, meslektaşlarımız iflasın eşiğine dayanmıştır. Bir an önce kamu müteahhitlerine fiyat farkı verilerek, mağduriyetlerinin giderilmesi acilen gerekmektedir.

 

2- 1 Ekim’de yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 6. Maddesinin revize edilerek, kırmızı çizgileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen, içeriği Büyükşehir Belediyeleri tarafından hazırlanacak olan imar belirsizliğinin hala giderilememesi, kentsel dönüşümün yanlış politikalar yüzünden adeta durma noktasına gelmiştir. İnşaat sektörünü hareketlendirecek yeni teşviklerin sektörle birlikte düzenlenmesi,  bugünlerde söz konusu olan İmar Affı gibi yanlış yapanların ödüllendirilmediği; düzgün çalışanların desteklenerek ödüllendirileceği ileri çalışma modeli tercih edilmelidir. 

 

3- Özellikle özel sektör müteahhitlik sisteminde; müteahhitlik sektörünün genel çalışma prensibi olan kat karşılığı inşaat imalatlarından doğan pay haklarının kamuda olduğu gibi hak ediş payı olarak, harçsız bir şekilde yapım hakkı olarak taraflarına devredilmesi gerekirken; sanki yeni bir satışmış gibi tapu harcı ödenerek, devirlerin alınması, zaman diliminde müşteriye satıldığında ayrıca gelir vergisi tahakkuk ettirilerek haksız manasız ek vergi sistemi üretilmiştir. Meslektaşlarımız bu haksız yükten kaçmak için bazen hakkı olan, gayrimenkulleri almayarak sonra daha büyük farklı sıkıntılarla karşılaşmaktadır. Bu durumun hakkaniyet ölçülerinde düzeltilmesi, tapu devirlerinin bir satış değil; harçsız bir devir işlemi olarak yapılması sağlanmalıdır.

 

4- Üstte yazılı ve yazılı olmayan sebeplerden dolayı içeride sıkışan müteahhitlik sektör birikimlerini devlet ve özel sektör işbirliği çerçevesinde bir an önce yurtdışına taşınması bu şekilde hem dışarıdan döviz getirecek dış kaynakların artırılması, hem de içerdeki inşaat müteahhitlik sektör piyasasının rahatlatılması.

 

5- İnşaat sektörünün sorunlarının % 70’ini çözecek 20.03.1970 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan gerekçeleri 48 yıl geçmesine rağmen değişmeyen, Müteahhitlik Hizmet Kanunu’nun bir an önce çıkartılması. Yani önüne gelenin müteahhit olmasının engellenmesi, müteahhitlik sektörünün ehliyet, liyakat ve sermaye yeterliliği olan kişileri sektöre belli bir nizam ve iltizam içinde girişinin sağlanarak, sektörün doğru mecrada işletilmesi ve inşaat sektörünün bu şekilde yurtdışına daha senkronize bir şekilde taşınmalıdır.

 

Bu duygu ve düşüncelerle, Sayın Cumhurbaşkanımızın da sıkça ifade ettiği 2023 hedeflerine daha BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN İNŞASI İÇİN; Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdamdaki seferberlik çağrısını yerine getirmek, ülkemizin gelişmesine daha güçlü hizmet etmek için, yukarıda ifade ettiğimiz sektörün ayaklarının prangalardan kurtarılması; inşaat sektörü olarak ileri hedefimize ulaşmak adına; Hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızdan sorunlarımızın çözümü en tabii beklentimizdir. Bu bağlamda Genel Kurulumuzun ülkemize ve müteahhitlik sektörüne hayırlı olmasını diliyor, katılımlarınızdan dolayı sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum.    27.04.2018

 

 

TAHİR TELLİOĞLU
İMKON GENEL BAŞKANI                                                                                                                            

 

 

 

 

İletişim : Mustafa Kemal Mah. Barış Sitesi 2104. Sk. No:1 Çankaya/Ankara 0312 285 88 67 - 0312 285 53 29 im-kon@hotmail.com